Splošna pravila izdaje in uporabe kartice ugodnosti FUNSPORTS
(Velja od 1.5.2010)

Kartica ugodnosti Funsports je nagrada, namenjena zvestim kupcem v prodajalnah Funsports v Ljubljani in Kopru. Kartico pridobite takoj, če ob nakupu izpolnite pristopno izjavo (prijavnico) s svojimi podatki.

 

Kartica ugodnosti prinaša:
>  takojšen % popust pri blagajni;
>  obveščanje o prodajnih akcijah, namenjenih zgolj imetnikom kartice;
>  darilne bone (vrednost bona je odvisna od seštevka vseh nakupov, opravljenih v okviru koledarskega leta);
>  dodatne informacije: obveščanje o dogodkih, ugodnostih ter novostih.

Več o kartici ugodnosti Funsports:
1. Kartica je brezplačna, ima identifikacijsko številko in ni prenosljiva.

2. Pravico do uporabe kartice lahko pridobi vsak kupec z nakupom v vrednosti nad 300 EUR in izpolnjeno pristopno izjavo.

3. S podpisom pristopne izjave dovoli imetnik izdajatelju kartice ugodnosti Funsports uporabo osebnih podatkov v namene obveščanja. Imetnik mora izdajatelja kartice obveščati o spremembah podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice (naslov, elektronski naslov).

4. Izdajatelj kartice se obvezuje, da bo osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

5. Kartica omogoča takojšnje nakupe z popustom glede na bonitetni razred. Ob koncu vsakega obračunskega obdobja se seštejejo vsi nakupi po izdaji kartice v zadnjem koledarskem letu (1.januar-31.december), na podlagi katerih imetnik pridobi bon.

 

Nad 1000,00€ : BRONASTI RAZRED
- 10 % gotovinski popust na dodatno opremo in oblačila.

 

Nad 2500,00€ : SREBRNI RAZRED
- 10 % gotovinski popust na vso blago v redni ponudbi,
- Brezplačen enkratni  test kolesa ( velja med tednom ob predhodnem dogovoru),
- Na koncu leta vam podarimo bon v vrednosti 50€ ki ga lahko porabite v trgovini Funsports po svoji izbiri v roku 3 mesece po datumu izdaje bona.

 

Nad 4000,00€ : ZLATI RAZRED – se prenaša v naslednjo sezono
- Enkratni 15 % popust na eno kolo iz zaloge v sezoni, 15 % gotovinski popust na dodatno opremo in oblačila,
- Prednostni servis kolesa v 24 urah od prevzema kolesa (velja le ob predhodni najavi in dogovorom serviserja),
- Brezplačni test koles  (velja med tednom ob predhodnem dogovoru),
- Na koncu leta vam podarimo bon v vrednosti 3 % letnega nakupa, ki ga porabite v trgovini Funsports po svoji izbiri v roku 3 mesece po datumu izdaje bona.

6. Izdajatelj kartice  pošlje po izteku koledarskega leta (najkasneja do 01.aprila) imetnikom kartice vrednostni bon za nakupe v prodajalni Funsports, ki ga je možno izkoristiti v treh mesecih od datuma izdaje vrednostnega bona.

7. Za izkoriščanje ugodnosti kartice, jo mora ob nakupu predložiti pri blagajni skupaj z osebnim dokumentom, še pred plačilom blaga. Poznejši vpis nakupa ni mogoč. Brez predložitve kartice tudi ni možno izkoriščati njenih ugodnosti.

8. O posebnih akcijah, namenjenih izključno imetnikom kartice, in o drugih pomembnih novostih obvešča izdajatelj imetnike kartic po e-pošti ali na spletni strani www.funsports.si.

9. Kartica ne velja za izdelke na sezonskih razprodajah, za akcije in za trajno znižane izdelke, razen če to ni drugače predvideno za imetnike kartic.

10. Izgubo ali krajo lahko imetnik sporoči na sedež prodajalne Funsports kolesarski center d.o.o., Cesta v Kleče 9, 1000 Ljubljana na telefonsko številko 01/510-49-40 ali po e-pošti info@funsports.si, da mu izdajatelj izda novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se prenesejo na novo. Stara kartica preneha veljati.

11. Izdelki označeni z Fun akcija se ne upoštevjo pri končnem znesku ob koncu vsakega obračunskega obdobja, kateri zneski se nalagajo tekom leta na kartico.

12. Kartica je veljavna od dneva podpisa pristopne izjave ter najmanj eno leto vse do pisnega preklica imetnika kartice ali izdajatelja.

13. Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja pravil uporabe kartice. Vse spremembe morajo biti javno objavljene na spletni strani www.funsports.si. Raba kartice po objavi sprememb pomeni, da se imetnik z njimi strinja.